Optisk røykvarsler – 10 års – Audiolink

Optisk røykvarsler – 10 års – Audiolink

En optisk røykvarsler som man aldri trenger tenke på batteribytte.
Siden enheten er utstyrt med Lithium batterier som vil vare i mer enn 10 år.
Batteriene og designet sørger for at varsleren ikke kan settes ut av funksjon.
Fåes i 2 utgaver:
Kablet: EI650IC
Trådløs: EI650IRF
Virkemåte
  • røykvarsleren vil aktivere den innebygde summeren når den oppdager røykpartikler. Den vil resette seg automatisk og stoppe summeren når den ikke lenger registrerer røyk i kammeret.
  • den røde dioden vil blinke hvert 40 sekund for å indikere at varsleren har spenning og at den har utført en automatisk egendiagnose.
  • den innebygde summeren vil gi en minimum lydstyrke på 85dB på 3 meters avstand.
  • når man trykker inn og holder testknappen inne vil varsleren utføre en selvtest og aktivere summeren.
  • hvis man trykker inn testknappen en gang ved utløst brannalarm vil varsleren gå i «pause» modus. Dette reduserer varslerens følsomhet i 10 minutter, deretter resettes varsleren  automatisk.
  • varsleren trekker ikke strøm fra lithium batteriet før den monteres på basen – slik unngår man at batteriene brukes opp unødvendig før varsleren monteres.