ICAS IRS-3v4

Dette driftssikre og servicevennlige alarmsystemet kommer med aspirasjonsdetektor, og kan tilpasses både store og små landbruksinstallasjoner. ICAS IRS-3 egner seg forøvrig utmerket for kirker, og anvendes også mye i industrihaller og lagerbygninger.

  • 2 x 60m rør
  • 24t batteridrift
  • Trådløs / kablet overføring
  • Kan monteres i dyrerom
  • Modulbasert sensor
  • FG-godkjent LA-1003/17

ICAS IRS-3 representerer markedets mest driftssikre og servicevennlige system og kommer dessuten også med markedets mest moderne detektor.
Den viktigste forskjellen på IRS-3 og konkurrerende produkt er at den er som en liten sentral og godkjent for det, dermed blir den totale kosten betraktelig billigere da en slipper sentral for å varsle ut, kun GSM sender trengs.
At den er modulbasert er en annen drift besparende sak, betyr at viss noe ryker så er det kanskje bare en liten del av hele sentralen.

Den kan monteres i dyrerom, tilbyr både trådløs og kablet overføring og dens aspirasjonsdetektor inkluderer følgende:

– dekker inntil 2 x 60m rør med reaksjonstid innen 60 sek.
– filtrering av feilkilder fra strømnettet
– solid og tett boks (IP-64)
– lave service – og – vedlikeholdskostnader
– spesialtilpasset norske forhold
– kan tilkoble GSM-sender direkte på IRS-3
– 2 rørgater m/25mm rør
– Kan koples med T-stykker, da er det 4x50m rør m/omtrentlige like rørlengder.
– Dekker opptil 4400m2. (Radius 20m fra rørgate).
– Frittstående eller tilkoplet et brannvarslings system

Aspirasjonsdetektor EN54-20, kl.C (VdS)
FG-godkjent: LA-1003/17

Meget driftsikker og beregnet til bruk i vanskelige miljøer:
– Landbruk/Driftsbygninger
– Produksjonslokaler
– Lagerhaller
– Industri
– Svømmehaller/Ishaller
– Kirker