SAGT OPP ANALOG LINJEN?

Telefonlinjekort for alarmsystemer o.l. PSTN. GSM. DTMF. Gir telefonlinje med summetone. Her får du altså muligheten til å bruke ditt gamle alarmsystem som før! Bare å bytte ut analoglinjen med dette kortet, ingen programmering trengs i denne forbindelse.

Flere funksjoner; 
Dersom man ønsker å konvertere protokollen «Contact-id» til lesbare sms-meldinger, gjøres dette med gratis programmet Config tool.

Mange ulike valg muligheter
1) Overfører til mottager med simulert Audio GSM linje.
2) Konverterer Contact ID melding til SMS til 5 ulike telefonnr.
3) Konverterer til SMS og samtidig overfører til mottager.
4) Sender Contact ID som GPRS melding til mottager.
5) Fungerer som backup for vanlig telefonlinje. GSM linje.
6) Fungerer som backup for vanlig telefonlinje. Sender SMS .
7) Fungerer som backup for vanlig telefonlinje. SMS og GSM linje.
8) Fungerer som backup for vanlig telefonlinje. GPRS til mottager.

Systemdata:
• Alarmoverføring via analog linje.
• Konverterer; Contact-id til sms. (Valgfritt)
• DTMF.
• Variabel AC/DC input: 10-24volt.50Hz.300mA.
• Inkl. PC-Link.
• Gratis: Configuration Tool.
• Minne for 5 tlf.nr.
• Temp; -20 til +55C.
• Inkl. Antenne.
• Mål:130x73mm
• Ingen opratørsperre.