Service på Drengen

Vi er autorisert for salg montering og service på Drengen anlegg. Drengen er nå nedlagt og kjøpt opp av produsent og grossist Icas AS, her kommer Hanor AS inn som installatør med service og salg av ekstra utstyr som filter rør benn og diverse elektriske komponenter. Det kommer nå større og større krav innen landbruket og det gjelder også for de som har Drengen anlegg, kunder som har vert «fritatt» for de største kostnadene med service og vedlikehold av sitt anlegg. Det er klart at et Drengen anlegg trenger like mye service som andre konkurrerende produkter – som filter skifte rensing av rør mm. Vår service på slike anlegg er uansett billig i forhold til konkurrenter kanskje pga vår måte å organisere dette på gjennom 20 års erfaring.

En service avtale inneholder; staking av hull, inspeksjon av rør, blåsing av rør med kompressor, måling av batteri og ladespenning, samt testing av Drengen anlegget. Og ikke minst – vi er tilgjengelige hele året også helligdager – Prøv Oss!

Tillegg for:
Rensing av rør
Service på hovedsentral
Reise