TR4E GSM

TR4E GSM alarmsender

TR4E har 6 innganger, og 4 releutganger, samt 2 transistor utganger. Den har innbygget nødstrømsbatteri og 1 innebygget temperatur-detektor. På fronten indikeres status, innganger, og signal-styrke. En av sonene kan programmeres til låsesone, dvs. for bruk av kodelås dersom TR4E brukes som innbruddsalarm. Ekstremt universal produkt!!

  • Markedsleder
  • Svensk kvalitet
  • Innebygget batteri
  • Utskiftbart batteri
  • Kan brukes til alt

Alle innganger og utganger kan programmeres etter eget ønske!
TR4E er en liten enhet beregnet for montering i sikringsskapet. Misjonen er å styre varmekurser, maskiner, nivåregulering via releutgangene. (Klarer 230 Vac 5 Amp) Det følger med to monterings klipps, men kan alternativt monteres i egnet innkapsling. Spenningen kan variere fra 10 til 30 Vdc. Strømforsyningen monteres på samme DIN skinne.

Innkapsling
Når TR4E monteres utenfor sikringsskap, kan det være praktisk å bruke en plastboks som også huser strømforskyningen.

Temperaturdetektor
4 stk temperaturfølere kan brukes. Disse kan regulere opp til 4 uavhengige temperaturer, som varsler ved høye eller lavere temperatur. Temperaturdetektoren har ca. 2 meter kabel, type NTC ca 2.7 Kohm.

Temperaturdetektor, art.nr: 07.753
Temperaturdetektor settes til ønsket plassering, Avstanden kan være opp til 100 meter. Temperaturen kan stilles til max og min. Temp-område: -30 til +50°C. Alle temperaturdetektorer kan kallibreres. Man sender en SMS-melding med forespørsel om: TEMP? – så får du svar med aktuelle grader: (F. eks: +23C)Systemet styrer AV/PÅ fra målinger av rommet.

Frostsikring
TR4E har en frostvarsling som er uavhengig av varmestyringen, og er fra fabrikken satt til +3C. Den kan endres eller fjernes.

Temperaturregulering
Du kan enkelt sende en SMS med ønsket temperatur. Når du ikke er tilstede, kan f. eks +5C til +7C være besparende. Ønskes f. eks +20C til +25C sender man en SMS melding: HEATON.

Viktig
Panelovner har også terostater innebygget. Derfor kan det være lurt at disse er inntillt riktig før man aktiverer dem med TR4E.

TR4E kan regulere 4 individuelle områder
Temperaturen for det aktuelle området kan settes etter eget ønske. Når den styrer 4 stk varmekurser, kan bare de to ekstra inngangene brukes for andre alarmer eller varslinger.

Kanaler og inngangssoner
Systemet har 4 stk soner som kan brukes som digitale innganger for temperaturdetektorer. I tillegg finnes to digitale innganger. Inngangene kan varieres fra: NC eller NO. Alle innganger kan tidsforsinkes før varsling fra 2 sekunder mot flere timer. På denne måten kan det settes et filter for støy og for uinteressante varslinger.

Utganger
– Alle utganger kan styres via SMS-meldinger.
– Utgangsreleet kan slutte: 230VAC ved maks 5 Amp.
– Utgangsrelee som er merket FRI, kan brukes til styringer av belysning.
– Send en SMS med: OUT*2,1* for å aktivere utgang 2.
– Utgangen kan også aktiveres med tidsstyring: F. eks 30 minutter = 800 sekunder. OUT*2,1800*

Inngang styrer utgang
Ved alarm på en inngang kan denne programmeres for automatisk å styre en ønsket utgang.

Kontroll av strømnettet
TR4E kontrollerer strømnettet. Når strømmen kuttes mer enn 30 minutter, vil den sende en melding. Denne tiden kan justeres fra 2 til 99 minutter. Ønsket tekst kan programmeres inn. TR4E har et innbygget reservebatteri, som lades automatisk, og gir varsling ved lav batteristand.

Telefonliste
TR4E har minne for 8 stk telefonnummer, som mottar SMS om det oppstår en alarm. For de øvrige nummerlister: (41-48) (51-58) (61-68) skal lagres med DATA.

Rapportmottakere
Samtlige på telefonlisten mottar SMS. TR4E har et eget program beregnet for høyere sikkerhet, der varsling må kvitteres.

SMS
Innholdet kan endres til egen tekst på eget morsmål. Fabrikkstandard: Engelsk.

Ending av tekster
Omprogrammering av tekster utføres enkelt ved å sende en SMS. Se eget oppsett i manualen.

Passord
Ønskes høyere sikkerhet, kan man legge inn et passord på 4 siffer. Passordet kan endres etter eget ønske. Tap av passord er kritisk! Isåfall må sentralen returneres til forhandler for å åpnes.

Innbrudd og brannvarsling
TR4E fungerer for varsling av innbrudd og brann. En av utgangene kan styre en sirene. Systemet aktiveres med SMS, eller en kodelås.
Det kan tilkoples en LED for indikasjon av status.