Næringsalarmer

Våre Næringsalarmer kan det meste en kunde måtte forespør.

Hanor AS har en rekke installasjoner i nærings bygg lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Faktisk så har vi hatt oppdrag Fra Tromsø flyplass i nord til Esbjerg Oljebase i sør.
Våre Næringsalarmer kan det meste en kunde måtte forespør. Eksempel kan være en personlig alarmknapp med tilt sensor som varsler ved uhell eller person i feil stilling (kanskje liggende), som igjen gir beskjed til alarmsentral lokalt og denne sender signal videre til vaktpersonell eller en alarmsentral. Det er bare fantasien som setter en stopper for hva disse alarmene kan varsle om!

Vi kan levere alarmoppkobling til alarmstasjon om du som kunde ønsker denne type løsning, dette medfører at du vil bli kontaktet ved en hendelse og tiltak på aksjon vil bli igangsatt. Dette er bare en løsning av mange som vi i Hanor AS leverer idag.