Næringsalarmer

Våre Næringsalarmer kan det meste en kunde måtte forespør.

Hanor har en rekke installasjoner i nærings bygg lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Faktisk så har vi hatt oppdrag Fra Tromsø flyplass i nord til Esbjerg Oljebase i sør.
Våre Næringsalarmer kan det meste en kunde måtte forespør. Et eksempel kan være en personlig alarmknapp med tilt sensor som varsler ved uhell eller person i feil stilling(kanskje liggende), som igjen gir beskjed til alarmsentral lokalt og denne sender videre til vakt personell. Det er bare fantasien som setter en stopper for hva disse alarmene kan varsle om!