Linjekontroll

Linjekontroll – Stolpekontroll

Vi tar oppdrag over hele landet. Stolpekontroll, etterkontroll, kvalitetssikring og Kurs.

Vi kan tilby:
1. Råtekontroll av stolper notert i utførlig skjema med notater om     andre ting som for eksempel skoging.
Eventuelt bruk av netteiers system for dette.
2. GPS innmåling av stolper.
3. Vi kan tilby Reststyrke verdi av trestolper(Les mer i eget kapitel)
4. Kvalitets sikring/etterkontroll av netteiers egen råtekontroll*
5. Kurs i stolpekontroll, råtekontroll av trestolper.
6. Pro aktivt vedlikehold som stramme bardun, bardunanviser, skilting osv…
7. Meget rimelig på pris da vi ikke har en stor organisasjon å mette.

* Her har vi skremmende erfaringer flere plasser i landet med over 10% råte etter netteiers egen stolpekontroll! En stolpe så alvorlig i et tilfelle at vi måtte sette i gang haste oppdrag.

Våre oppdrag siste årene har vert kontroll av: Høyspentlinjer, Telelinjer, Lysløyper, Klatreparker, Slalåmbakker mm… samt Kurs og opplæring av Kraftmontører.

www.linjekontroll.no

Kontroll av Klatreparker

Stolpekontroll av trestolper har vert del av Hanors virke siden 1998. Vi var med på oppbygging av rutiner og standardisering som ansatt i Telenor allerede i 1997, stolpe erfaring siden 1978. Stolperåtekontroll er noe vi har tilbudt og utført for både tele- lavspent og høyspent stolper i over 20 år. Med dette påberoper vi oss lengst erfaring i landet som uavhengig bedrift. Vi er nå 3 faglærte personer som dedikerer oss til dette, med høysesong fra februar/mars og ut året. Vi tar oppdrag over hele landet.

Reststyrkeverdi
Vi vil advare mot bastant bruk av reststyrkeverdi da ingen dataprogram pr i dag kan gi et resultat å stole på. En må være meget skolert stolpe kontrollør, og dessuten være utdannet Kraftmontør helst Ingeniør i faget for å få et noenlunde resultat.
Forklaring:
For det første må kontrolløren finne det svakeste punktet, dette krever stor erfaring.
Så må det avklares hva som er grunn til svakheten, hvilken type sopp(som har forskjellig nedbrytningstid), kanskje er det maur osv…
Miljøet den står i spiller stor rolle, over gjennomsnittet interesse for Biologi kreves.
Og sist men ikke minst hva er dagens belastning? Det er her vi mener en må være Kraftingeniør for å legge inn rett data. Alle typer kabel har forskjellig vekt, barduner har forskjellig styrke, pilhøyde osv…osv..

Det vi kjenner til så er det ingen av ovenstående punkter som legges inn i dataprogrammer som brukes i felt i dag.

Det viktigste punktet er ikke det svakeste punktet, det er hvilken type skade og hvilket miljø stolpen står i. Om en stolpe har 80% restyrke i Juni, så kan den ha bare 20% i slutten av sommeren med rett type angrep!

Hanor tilbyr reststyrke verdi men du er herved advart.

Kurs
Vi har et velrenommert opplegg for Stolpekontroll kurs(referenter), kontakt oss gjerne for kurs tilpasset deg og dine kolleger. Om pandemien spiller på lag kan vi kanskje få til å starte opp kurs igjen i Stavanger eller hos deg til høsten.

HMS

HMS

PROSEDYRE

PROSEDYRE

INTERESSE

INTERESSE

FOLKENE

FOLKENE