Linjekontroll

Linjekontroll – Stolpekontroll

Vi tar oppdrag over hele landet.

Vi kan tilby:
1. Råtekontroll av stolper notert i utførlig skjema med notater om andre ting som for eksempel skoging
2. GPS innmåling av stolper
3. Eventuelt bruk av netteiers system for dette
4. Pro aktivt vedlikehold som stramme bardun, bardunanviser, skilting osv…
5. Kvalitets sikring/etterkontroll av netteiers egen råtekontroll*
6. Meget rimelig på pris da vi ikke har en stor organisasjon å mette.

* Her har vi skremmende erfaringer flere plasser i landet med over 10% råte 1 år etter netteiers kontroll! En stolpe så alvorlig i et tilfelle at vi måtte sette i gang haste oppdrag.

www.linjekontroll.no

Stolpekontroll av trestolper har vert del av Hanors virke siden 1998. Vi var med på oppbygging av rutiner og standardisering som ansatt i Telenor allerede i 1997, stolpe erfaring siden 1978. Stolperåtekontroll er noe vi har tilbudt og utført for både tele- lavspent og høyspent stolper i over 20 år. Med dette påberoper vi oss lengst erfaring i landet som uavhengig bedrift. Vi er nå 3 faglærte personer som dedikerer oss til dette, med høysesong fra februar/mars og ut året. Vi tar oppdrag over hele landet.

Se oss på Norge Rundt: https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/2020/DVNR04004520/avspiller

Og EuroPower Magasin : Europower Magasin mars 2021 side 10-11

HMS

HMS

PROSEDYRE

PROSEDYRE

INTERESSE

INTERESSE

FOLKENE

FOLKENE