HMS

Vi i Hanor kan hjelpe med hele stolpekontroll-prosessen.

Stolpekontroll inngår i enhver netteiers HMS rutine. Det skal kontrolleres forskriftmessig hvert 5te år for høyspent(hvert 10ende år for toppkontroll). Tele og Lavspent stolper skal kontrolleres hvert 10ende år. Følger din bedrift disse forskrifter beskrevet i Ren blad 2044? Vi i Hanor kan hjelpe med hele prosessen, fra bare selve stolpekontrollen til å overta hele HMS konseptet i emnet for aktuell Netteier.

Det er meget besparende og effektivt å sette ut råtekontroll av stolper til ekstern bedrift som Hanor AS, prøv oss.
Stolpekontroll er HMS i videste forstand: for Montøren, folk og Fe(se bilder), for stolpekontrolløren…

Om vi skal feie for vår egen dør så er det snakk om å ha rett bekledning, rett skotøy, rutiner på å fortelle hvor vi er, 2 mann i områder med dårlig telefon dekning gjerne med Walki Talki som backup osv…
HMS står høyt på prioriteringslisten i Hanor som: varselblink og opplysnings skilter på våre kjøretøy i forbindelse med linjer langs vei osv….

Det inngår også i Hanors HMS rutiner å melde fra om ting som vi mener haster å få reparert, som skifte av stolpe, feil på bardun/stag, ekstra bardunering pga for høy belastning osv.

Stolpe som dingler fritt.
Sau som ble reddet.