Sintel 3VM

Sintel serien er vår mest solgte analog alarmsender nå i 3VM version. Telenor sier nå(2015) at analog nettet skal bestå i uoverskuelig fremtid. Meldingen som kom i 2013 om at analognettet skulle legges ned i 2017 er altså skrinlagt.

Sintel-3VM er en analog telefon opprinnger som kan memorere fem telefonnumre på tre alarminnganger. Hver kanal kan varsle med en egen melding. Enheten programmeres med en Tale-guide som gir installatører og sluttbrukere en enklere måte å programmere.

All programmering på front av senderen og hvor du snakker inn tekster til kanalene.