Våre Stolpekontrollører

Helge Ullenes Olsen

Daglig Leder og Stolpekontrollør

Helge har 25 års erfaring + 15 år som Telemontør.

Hallgeir Skretting Enoksen

Stolpekontrollør

Hallgeir har 13 års erfaring som stolpekontrollør.

Trine Fjelde Hustøl

Stolpekontrollør

Trine har 20 års erfaring med stolpekontroll.

Olian Hustøl

Stolpekontrollør

Olian har 5 års erfaring med stolpekontroll.

Per Reidar Leite

Stolpekontrollør og Dronepilot

Reidar har 10 år som Telemontør og 2 år som Stolpekontrollør