Brannvarsling

Brannvarslings anlegg til små og store boenheter.

I tillegg til våre kombialarm anlegg finner du her et knippe enkle Brannvarslings systemer. Brannvarsling med sms er ofte forespurt hos Hanor og vi har derfor laget noen enkle pakkeløsninger som du kan bygge ut til det antall som passer din bolig.

De som ikke er kombisystemer er meget enkle å montere selv, her har vi alt fra enkle Piper en Piper alle til mer avanserte med enkel alarmsentral som du setter opp selv.

Kablede pakkeløsninger finnes også for enkelt å bytte ut for deg som har eldre kablet røkvarsler anlegg.

Anbefaling
Har du husket å teste dine røykvarslere i det siste?
Vår erfaring er at mange glemmer disse livsviktige enhetene som er montert i takene i boligen.
Husk at røkvarslere må testes jevnlig for å forsikre at de virker som de skal. Test ofte med testknappen på varsleren og minst en gang i året med testgass/røyk.
Gjør gjerne dette i sammenheng med en brannøvelse hvor hele familien er med – det gir trygghet _en herlig godfølelse.

Sjekk samtidig monteringsdatoen på varsleren og test oftere om røykvarslere er eldre enn 10 år, anbefalt levetid(fra forsikring/brannvesen) er å bytte pr10 år.