Landbruksalarm

Hanor har 20 års erfaring med Landbruksalarm!, og de første modellene som ble levert er fortsatt i drift.

Icas Landbruksalarm fra Hanor tilfredsstiller mattilsynets krav til brannsikring i dyrerom og tilliggende rom. Denne har eksistert i en mannsalder og nye versjoner opp gjennom årene har bare gjort den bedre og bedre. Modulbasert system gjør den enkel og billig i drift, kun et konkurrerende produkt igjen i Norge pr 2017. Brannalarmanlegg har funksjoner langt ut over det å varsle brann. Det er mulig å kople til styring av vifter, for anlegg, temperatur og lignende. I tillegg kan vi levere innbruddsvarsling der det er ønskelig.

Kunder med Drengen anlegg får hjelp og service fra oss. Produsent og grossist i Norge Icas har overtatt all salg av deler og eventuelt ombytting til Icas IRS-3. Hanor får da oppdragene mot sluttbruker i distriktet som strekker seg fra Vest Agder i sør til Sogn og Fjordane i nord.