TELTONIKA GH-3000

Denne Trygghetstelefonen har flere bruksområder med sin GSM GPS teknologi. Alene arbeidere med farlig arbeid, voldsalarm, mm.mm. Du sjekker enkelt hvor den er med en sms førespørsel. Det er mulig å lage 10 ulike områder som enheten gjenkjenner. Ved inn- og utpassering av disse områdene kan den gi varsling. Man kan også spørre og få svar i hvilket områden den befinner seg.

  • Meget lett
  • PC programmering
  • Enkel programmering
  • Lades via USB
  • Flere knapper kan ha samme funksjon

TOVEISSAMTALE

Brukeren kan selv velge om alle nummer skal kunne ringes opp, eller bare utvalgte nummer (10 nummer). Når den ringer, oppfører den seg som en vanlig telefon. Man svarer ved å trykke på den grønne knappen.

ALARMKNAPP

Når man trykker på den røde alarmknappen sendes en SMS med koordinater til alle innprogrammerte nummer. Samtidig opprettes en kontakt med hovednummer.

PROGRAMMERING

Kan programmeres ved at man sender SMS til enheten eller ved at man kobler den via en USB-ledning til en PC. PC-programmet som følger med GH 1201 kan benyttes for å sende SMS til enheten. På denne måten kan hele enheten oppdateres med en eneste SMS-sending.

KNAPPER

Det finnes 5 ulike knapper på enheten. Disse kan hver for seg programmeres til ulike funksjoner etter hva brukeren selv ønsker. På siden finnes dessuten en låsknapp som låser bruken av alle knappene på fronten.

DU SPØR – DEN SVARER

Du kan spørre hvor den er, hvor lenge batteriet kommer til å fungere, og hvor den befinner seg i forhold til innprogrammerte soner. Det er også mulig å slå av/på